لیزر برش فلزات در 2022

لیزر برش فلزات در 2022 دارای تغییراتی در خود حوزه برشکاری و خدمات برش داشته است و راه پیشرفت را ادامه میدهد.

سرعت انجام عملیات ماشین آلات برش لیزری فیبر قابل چشم پوشی نیست. پیشرفت سال های اخیر باعث میشود که فکر به سرعت انواع دستگاه co2 در ده سال گذشته به طرز دردناکی کم سرعت بنظر برسد.

اما افزایش سرعت تنها علت سرمایه گذاری در این حوزه نمی باشد. اتوماتیک شدن انجام وظیفه در این دستگاه ها نیز روز به روز روی پیشرفت دارد. این اتوماتیک شدن زحمات اپراتور و نیاز به وی را نیز کاهش میدهد.

افزایش تولید و تیراژ نیز با توجه به افزایش نیاز به این حوزه و رقابت موجود در بازار از نکات چشم گیر و قابل توجه در این حوزه است.

خطر لیزر برش در سال گذشته

با پیشرفت صنایع استفاده از مواد نیز به شدن افزایش یافته است. با افزایش مصرف مواد از ژانویه 2020 تا آگوست 2021، ارزش فولاد 219 درصد افزایش داده شده است. که در ایران با توجه به تحریم ها و مسائل داخلی این  افزایش بیشتر نیز بوده است. و این مساله برای کارگاه های خدمات برش لیزر، خطرساز است.

به همین دلیل در طراحی نقشه ها و امکانات تجهیزات لیزر برش به گونه ای تلاش شد که هدر رفت و ضایعات برشکاری فلز به حداقل ممکن برسد. این مساله باعث افزایش استفاده از خطوط مشترک در طراحی شد.

بهینه سازی برش

ما قبلا از این اپراتور به طور فیزیکی باید کیفیت عملیات دستگاه برشلیزر را مورد بررسی قرار میداد، امابا پیشرفت ماشین آلات برش بواسطه هوش مصنوعی برای کمک به جدا شدن قطعات با کیفیت بالا ، حتی با وجود یک اپراتور کم تجربه در کنترل است.

هد برش مجهز به دوربین و میکروفون در کنار آن است. که همانند یک اپراتور با تجربه که می تواند پشت خود را به یک ماشین بچرخاند و فقط با شنیدن آن بداند که تنظیمات فرآیند درست یا دارای خطا است.با این وجود شنیدن و دیدن عملیات برشکاری در زمان واقعی است. ببا تشخیص برشکاری درست، دستگاه برش خود را با سرعت بیشتر انجام خواهد داد. تا وقتی که به سرعت مفید برش برشد و از کیفیا برشکاری نکاهد.