خدمات خم کاری 

خدمات خم کاری از مهم ترین خدمات در کنار صنایع می باشد. وقتی بخواهیم ورق 2d ورق فلزی خود را به یک قطعه 3d تبدیل کنیم، خم کاری توسط CNC نقطه شروع ماجراست. خم کاری برای هر ماده و ضخامتی متفاوت است. فرآیند فرم دهی توسط خمکاری به دقت بالایی نیاز دارد. ما قطعه های برش لیزری یا مسیریابی CNC شما را با یک درجه دقیق و مناسب شما  خم میکنیم.

انواع روش های خدمات خم کاری

خم شدن هوا

این روش خمشی با فشار دادن یک پانچ (که قالب بالایی میباشد) به ورق وارد میکند. سپس ورق را به داخل یک V-die پایینی که روی پرس نصب است، وارد میکند. پانچ خم را تشکیل میدهد به طوری که فاصله بین پانچ و دیواره جانبی V بیشتر از ضخامت مواد باشد.

خم شدن هوا نیازی به شعاع شعاع ابزار پایینی با پانچ ندارد. شعاع خمش به جای شکل ابزار، با کشش مواد تعیین می شود

خدمات خم کاری

خم با پایین آوردن

درپایین آوردن، ورق روبروی  دهانه V در ابزار پایین فشار وارد میگردد. دهانه های U شکل این قابلیت را ندارند. فاصله بین ورق و پایین دهانه V باقی می ماند.  شعاع‌های خمشی بزرگ‌تر تقریباً به همان نیرویی که برای خمش هوا نیاز دارند، برای پایین آمدن نیاز دارند.از مزیت های دقت بیشتر و برگشت فنری کمتر است. و برای نقطه ضعف این روش میتوان به این اشاره کرد که برای هر درجه ای از زوایای خمش، ضخامت ورق و مواد به ابزار متفاوتی نیاز خواهد شد. در نهایت، خم به روش هوا  ارجعیت دارد.

خمش سه نقطه

خمش سه نقطه ای روش مدرن تری است که از یک قالب با ابزار پایینی استفاده میکند. در این روش در قالب، ارتفاع قابل تنظیم است. بین رم و ابزار بالایی توسط یک بالشتک هیدرولیک تنظیمات شکل میگیرد. انحرافات دستگاه ضخامت ورق را در خود جای می دهد. خمش سه نقطه ای می تواند به زوایای خمشی با 0.25 درجه برسد. دقت و صحت، در حالی که خمش سه نقطه ای به انعطاف پذیری و دقت بالا اجازه میدهد، همچنین نیازمند هزینه های بالایی میباشد . و ابزارها به راحتی در دسترس نیستند. این بیشتر در بازارهای با ارزش بالا استفاده میشود. این روش روش گزانتری است.